SU1   4,50€
SUSHI SAUMON X2
SU3   5,20€
SUSHI THON X2
SU4   4,50€
SUSHI DAURADE X2
SU6   5,20€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2
SU7   5,20€
SUSHI ANGUILLE X2
SU8   5,80€
SUSHI TARTARE SAUMON AVOCAT X2
SU9   5,80€
SUSHI SAUMON AVOCAT X2
SU10   5,80€
SUSHI SAUMON CHEESE X2
SU11   5,20€
SUSHI SALADE ALGUE X2